โรงแรมยอดนิยมโตเกียว

ราคาที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยน -จองล่วงหน้านานยิ่งถูก

เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น ถูกที่สุด!

Tag: ซัปโปโร

เที่ยวนิกโก้ Nikko เมืองอุทยานแห่งชาติ ใกล้ๆโตเกียว

photoAllNikko01

นิกโก้ (Nikko) เป็นเมืองหน้าด่านสู่อุทยานแห่งชาตินิกโก้ มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของความสวยงามของธรรมชาติและศาลเจ้ามากมาย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของ UNESCO เช่น ศาลเจ้าโทโชกุ ที่เป็นสุสานของ Tokugawa Leyasu ผู้สถาปนารัฐทหารและเป็นโชกุนคนแรกของตระกูล Tokugawa ทีปกครองประเทศญี่ปุ่นในยุคเอโดะกว่า 200 ปี image source: tobu.co.jp นิกโก้เป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายชินโตมานานหลายศตวรรษก่อนที่ศาลเจ้าโทโชกุจะถูกสร้างในราวปี ค.ศ. 1600 นอกจากอารามสถานแล้ว อุทยานแห่งชาตินิกโก้ยังมีธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ...อ่านต่อ >>

ที่เที่ยวเมือง Kamakura หากจากโตเกียวเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น

Estatua-Buda-Kamakura

คะมะกุระ (Kamakura) เป็นเมืองชายทะเลอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ( Kanagawa Prefecture) ห่างจากโตเกียวแค่ใช้เวลาเดินทางเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น คะมะกุระเคยเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของญี่ปุ่นเมื่อครั้ง Minamoto Yoritomo เลือกเมืองนี้ให้เป็นฐานที่มั่นหลักทางการทหารและการปกครองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1192 ภายใต้การนำของโชกุนมินะโมะโตะ โชกุนคนแรกของญี่ปุ่นมาจนถึงสมัยตระกูลโฮโจ (Hojo regents) ร่วมเวลาเกือบศตวรรษที่คะมะกุระเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกคองของญี่ปุ่น จนกระทั่งสิ้นสุดลงในราวศตวรรษที่ 14 ที่ศูนย์กลางการปกครองย้ายไปยังเกียวโต แต่ว่าคะมะกุระก็ยังคงเป็นศูนย์กลางการเมืองทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นมาพักใหญ่กว่าจะหมดความสำคัญลงในที่สุด ทุกวันนี้ คะมะกุระ เป็นเมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ...อ่านต่อ >>