โรงแรมยอดนิยมโตเกียว

ราคาที่พักอาจมีการปรับเปลี่ยน -จองล่วงหน้านานยิ่งถูก

เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปญี่ปุ่น ถูกที่สุด!

Tag: ชมซากุระ

จุดชมซากุระที่ดีที่สุดของทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ

6904_01

ทะเลสาบทั้ง 5 ที่ล้อมรอบภูเขาไฟฟูจิ (Fuji Five Lakes)  ฝั่งทางเหนือของทะเลสาบ Kawaguchiko  ต้นไม้ที่ล้อมรอบทางตอนเหนือของทะเลสาบ Kawaguchiko เป็นองค์ประกอบที่ทำให้ได้ภาพภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามมากโดยเฉพาะเมื่อรวมกับภาพทะเลสาบและต้นซากุระที่กำลังบาน บริเวณนี้มีสองจุดที่ชมซากุระได้ดีที่สุดคือบริเวณทางเดินเลียบทะเลสาบรอบ Kawaguchiko Music Forest และ แหลม Ubuyagasaki ที่อยู่ถัดจากสะพาน Kawaguchiko Ohashi Bridge แนะนำให้ไปชมซากุระช่วงเช้าจะได้วิวและแสงที่สวยงามมาก ช่วงเวลาชมซากุระ คือ กลางเมษายน วิธีเดินทาง ...อ่านต่อ >>